Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2016 z dne 25. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2016 z dne 25. 4. 2016

Kazalo

1274. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2016, stran 4267.

  
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije
K O E F I C I E N T E  R A S T I  C E N 
v Republiki Sloveniji, marec 2016 
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu marca 2016 v primerjavi s februarjem 2016 je bil –0,003.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca marca 2016 je bil –0,008.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca marca 2016 je bil –0,003.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu marca 2016 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,019.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin marca 2016 v primerjavi s februarjem 2016 je bil 0,007.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do marca 2016 je bil –0,006.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do marca 2016 je bil –0,002.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin marca 2016 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,009.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do marca 2016 v primerjavi s povprečjem leta 2015 je bil –0,013.
Št. 9621-53/2016/5
Ljubljana, dne 20. aprila 2016
EVA 2016-1522-0013
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica 
Statističnega urada 
Republike Slovenije