Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1261. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti, stran 4229.

  
Na podlagi drugega odstavka 2.a člena, 30. člena, prvega in drugega odstavka 33. člena, prvega in tretjega odstavka 35. člena ter tretjega odstavka 41. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04, 28/06 – odl. US, 111/07 in 55/15) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti 
1. člen 
V Pravilniku o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti (Uradni list RS, št. 98/15) se v Prilogi 2, Polje 29: Urad izstopa/vstopa, Nacionalni šifrant slovenskih carinskih organov nadomesti z novim šifrantom, ki se glasi:
»NACIONALNI ŠIFRANT SLOVENSKIH CARINSKIH ORGANOV
Naziv 
Oznaka
GENERALNI FINANČNI URAD
SI000010
FINANČNI URAD CELJE 
SI002006
Oddelek za carinjenje Celje 
SI002022
Oddelek za trošarine Celje 
SI002800
FINANČNI URAD KOPER 
SI006001
Oddelek za carinjenje Koper 
SI006036
Oddelek za mejno kontrolo Luka Koper 
SI006044
Oddelek za carinjenje Sežana 
SI009043
Carinska pisarna Jelšane
SI009124
Carinska pisarna Obmorski mejni prehod Piran 
SI006090
Carinska pisarna Mejni prehod Letališče Portorož
SI006170
Oddelek za trošarine Koper 
SI006800
Oddelek za trošarine Sežana
SI009800
FINANČNI URAD KRANJ
SI005001
Oddelek za carinjenje Kranj 
SI001026
Oddelek za carinjenje Jesenice 
SI005080
Oddelek za trošarine in okoljske dajatve Jesenice
SI005800
FINANČNI URAD LJUBLJANA
SI001000
Oddelek za carinjenje Letališče Brnik 
SI001034
Oddelek za carinjenje Ljubljana 
SI001913
Oddelek za trošarine Ljubljana
SI001800
FINANČNI URAD MARIBOR 
SI007008
Oddelek za carinjenje Maribor
SI007067
Carinska pisarna Mejni prehod Letališče Maribor 
SI007040
Carinska pisarna Gruškovje
SI007075
Carinska pisarna Dravograd
SI003053
Oddelek za trošarine Dravograd
SI003800
Oddelek za trošarine Maribor 
SI007800
FINANČNI URAD MURSKA SOBOTA 
SI004009
Oddelek za carinjenje Murska Sobota
SI004017
Oddelek za trošarine Murska Sobota 
SI004800
FINANČNI URAD NOVA GORICA 
SI008004
Oddelek za carinjenje Vrtojba
SI008128
Carinska pisarna Idrija
SI008071
Oddelek za tranzit
SI008005
Oddelek za trošarine Nova Gorica 
SI008800
FINANČNI URAD NOVO MESTO
SI003001
Oddelek za carinjenje Novo mesto
SI001050
Oddelek za carinjenje Obrežje
SI001123
Carinska pisarna Metlika
SI001115
Oddelek za trošarine Novo mesto
SI001850
Oddelek za trošarine Obrežje
SI003850
«. 
V Polju 47: Obračun dajatev se za besedilom »B (plačilo s plačilno kartico)« beseda »in« nadomesti z vejico in doda nova vrstica, ki se glasi:
»G (preloženo plačilo – sistem DDV) in«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-226/2016/17
Ljubljana, dne 20. aprila 2016
EVA 2016-1611-0057
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance