Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2016 z dne 29. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2016 z dne 29. 2. 2016

Kazalo

589. Tehnični popravek in Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica, stran 2091.

  
Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 1. korespondenčni seji dne 22. 2. 2016 sprejel Tehnični popravek in Obvezno razlago Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 56/15 in 102/15)
T E H N I Č N I  P O P R A V E K  I N  O B V E Z N A  R A Z L A G A 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica 
1. člen 
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 56/15 in 102/15) se v 85. členu, v zadnji rubriki (tipi streh) sprejme Tehnični popravek teksta, s tem da se:
– briše del stavka »… s strešnimi izzidki (frčade)«, tako da se predmetni stavek glasi: »streha z naklonom, – tipa dvokapna streha«.
2. člen 
Obvezna razlaga se nanaša na dopustnost strešnih izzidkov (frčad) na tipih strehe z naklonom, ki jih omogočajo 81., 82., 83. in 85. člen ter izjemoma 84. člen navedenega odloka. Strešni izzidki (frčade) so elementi streh, ki so dovoljeni pri vseh tipih streh z naklonom (dvokapna, enokapna in štirikapna streha), in sicer na osnovnih kubusih glavne stavbe. Strešni izzidki (frčade) niso dovoljene le pri strehah sekundarnih kubusov glavnih stavb (določeno v 80. členu) ter pri strehah pomožnih stavb (določeno v 86. členu).
3. člen 
Ta popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/03/2016
Škofljica, dne 22. februarja 2016
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.