Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2016 z dne 29. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2016 z dne 29. 2. 2016

Kazalo

573. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica, stran 2078.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 34/11 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 12. redni seji 17. 2. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica 
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) se spremeni tretji odstavek 28. člena tako, da se glasi:
»Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2016
Sevnica, dne 18. februarja 2016
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.