Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016

Kazalo

396. Sklep o ceni zakupnin in najemnin za zemljišča v lasti Občine Škofljica za leto 2016, stran 1250.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 101/10) ter določil Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB2, 58/12) je Občinski svet Občine Škofljica na 9. redni seji dne 28. 1. 2016 sprejel
S K L E P 
o ceni zakupnin in najemnin za zemljišča v lasti Občine Škofljica za leto 2016 
1. 
Cenik zakupnin velja za kmetijska zemljišča v upravljanju oziroma lasti Občine Škofljica. Izhodišče za določitev višine zakupnin so podatki o dejanski rabi zemljišč ter boniteti zemljišč.
2. 
Višina zakupa znaša:
Dejanska kultura
Katastrski razredi
Letna zakupnina v EUR/ha
vrt
1–8
293,33
njiva
1–3
215,00
njiva
4–6
195,86
njiva
7–8
150,73
travnik
1–2
168,96
travnik
3–4
141,61
travnik
5–6
115,93
travnik
7–8
88,63
barjanski travnik
1–4
88,63
pašnik
1–2
71,24
pašnik
3–4
52,98
pašnik
5–8
35,61
pašnik
7–8
17,40
pašnik, porasel z gozdnim drevjem
17,40
kmetijsko zemljišče v zaraščanju
8,27
trstičje
17,40
sadovnjak
1–4
221,95
sadovnjak
5–8
178,06
gozdna plantaža
1–8
35,61
obore za živali
35,61
ostalo (gozdni robovi, brežine ...)
8,27
3. 
Cene iz 2. točke veljajo tudi za nezazidana stavbna zemljišča, na katerih se opravlja kmetijska dejavnost.
4. 
Plačila zakupnine oziroma najemnine je zakupnik oziroma najemnik v celoti ali delno oproščen v primeru naravnih nesreč.
5. 
Ta cenik začne veljati z dnem sprejema.
Št. 7115-01/2016
Škofljica, dne 29. januarja 2016
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.