Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2016 z dne 22. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2016 z dne 22. 1. 2016

Kazalo

185. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 614.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF), 23. člena Zakona o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo UPB1, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/14, 7/15) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 9. redni seji dne 16. 12. 2015 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
Javno dobro preneha obstajati pri naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 403/35, 885/186, 853/8, 853/22, vse k.o. 2169 – Kranjska Gora;
– parc. št. 636/14, 636/15, 636/6, 685/45, 685/46, 685/47, 685/49, vse k.o. 2170 – Gozd;
– parc. št. 885/113, 885/48, 885/100, 884/2, 885/3, 885/65, 885/26, vse k.o. 2169 – Kranjska Gora;
– parc. št. 885/16, 885/17, 885/22, 885/29, 885/33, 885/37, 885/40, 885/43, 885/45, 885/46, 885/47, 885/49, 885/50, 885/51, 885/52, 885/53, 88563, 885/80, 885/101, 885/111, 885/115, 885/114, 885/144, 885/145, 885/147, 885/148, 885/154, 885/155, 885/156, 885/157, 885/164, vse k.o. 2169 – Kranjska Gora.
II. 
Pri nepremičnini s parc. št. 403/35, 885/186, obe k.o. 2169 – Kranjska Gora se izbriše zaznamba javnega dobra.
III. 
Nepremičnine
– parc. št. 885/166, 853/8 in 853/22, vse k.o. 2169 – Kranjska Gora;
– parc. št. 636/14, 636/15, 636/6, 685/45, 685/46, 685/47, 685/49, vse k.o. 2170 – Gozd;
– parc. št. 885/113, 885/48, 885/100, 884/2, 885/3, 885/65, 885/26, vse k.o. 2169 – Kranjska Gora;
– parc. št. 885/16, 885/17, 885/22, 885/29, 885/33, 885/37, 885/40, 885/43, 885/45, 885/46, 885/47, 885/49, 885/50, 885/51, 885/52, 885/53, 88563, 885/80, 885/101, 885/111, 885/114, 885/115, 885/144, 885/145, 885/147, 885/148, 885/154, 885/155, 885/156, 885/157, 885/164, vse k.o. 2169 – Kranjska Gora,
postanejo last Občine Kranjska Gora.
IV. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.
Kranjska Gora, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.