Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016

Kazalo

17. Aneks k skupnem sporazumu o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji občin Republike Slovenije, stran 74.

  
Združenje SAZAS, Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan
in
1. Združenje občin Slovenije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa zastopnik Robert Smrdelj
2. Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor, ki jo zastopa Jasmina Vidmar
sklenejo na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZASP)
A N E K S 
k skupnem sporazumu o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji občin Republike Slovenije 
1. člen 
Stranke uvodoma ugotavljajo, da so dne 3. 3. 2014 sklenili Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji občin Republike Slovenije.
Iz 14. člena sporazuma iz prvega odstavka tega člena izhaja, da je sporazum sklenjen za določen čas, tj. do 31. 12. 2015. Veljavnost sporazuma se lahko podaljša.
2. člen 
Stranke so sporazumne, da se s tem aneksom veljavnost Skupnega sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji občin Republike Slovenije z dne 3. 3. 2014 podaljša za 2 let, in sicer do 31. 12. 2017.
Kolikor nobena od strank sporazuma iz prvega odstavka tega člena pisno ne odpove oziroma ne izrazi volje po njegovem prenehanju najmanj 45 dni pred iztekom dvoletnega roka, se veljavnost sporazuma molče avtomatično podaljša za nedoločen čas.
3. člen 
Stranke bodo morebitne spore v zvezi s tem aneksom primarno reševale po mirni poti. Kolikor to ne bo mogoče, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
4. člen 
Aneks je sklenjen z dnem, ko ga podpišejo vse pogodbene stranke, v veljavo pa stopi z dnem 1. 1. 2016.
Aneks je sestavljen v 3 izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 izvod.
Ljubljana, dne
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE 
Robert Smrdelj l.r.
zastopnik 
Maribor, dne
SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE 
Jasmina Vidmar l.r.
zastopnica 
Trzin, dne 29. decembra 2015
ZDRUŽENJE SAZAS 
Matjaž Zupan l.r.
predsednik Upravnega odbora