Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016

Kazalo

2. Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije, stran 5.

  
Na podlagi tretjega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa tehnične zahteve za postavitev in uporabo naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
a) »naprava za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije« (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo) je naprava največje nazivne moči 11 kVA, ki proizvaja električno energijo z izrabo sončne, vetrne ali vodne energije ter je priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe;
b) »otočni režim obratovanja naprave« ja način delovanja naprave za samooskrbo, ko naprava proizvaja električno energijo za potrebe stavbe, merilno mesto stavbe pa je ločeno od distribucijskega omrežja električne energije (v nadaljnjem besedilu: distribucijsko omrežje).
(2) Ostali izrazi imajo enak pomen kot so določeni v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1), Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, 97/15) in aktu, ki določa sistemska navodila za obratovanje distribucijskega omrežja električne energije.
3. člen 
(varnostne zahteve) 
(1) Naprava za samooskrbo mora izpolnjevati varnostne zahteve iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Naprava za samooskrbo, ki izkorišča energijo sonca, mora zaradi preprečitve električnega udara, v vsakem trenutku omogočati izklop iz distribucijskega omrežja in zagotavljati, da je v napravi za samooskrbo v izključenem stanju zagotovljena mala napetost (ELV), ki je največ 50 V izmenične napetosti oziroma največ 120 V enosmerne napetosti.
4. člen 
(izklop naprave) 
Naprava za samooskrbo se mora v primeru izpada distribucijskega omrežja ali zaznave prekoračitve predpisanih napetostnih in frekvenčnih mej v distribucijskem omrežju avtomatsko izklopiti in ne sme oddajati električne energije v distribucijsko omrežje. Po izklopu naprave za samooskrbo morajo biti izpolnjene varnostne zahteve iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
5. člen 
(otočno delovanje naprave) 
Ne glede na določbo prejšnjega člena tega pravilnika, lahko naprava za samooskrbo v primeru izpada distribucijskega omrežja ali zaznave prekoračitve predpisanih napetostnih in frekvenčnih mej distribucijskega omrežja obratuje v otočnem režimu obratovanja pod pogojem, da je zagotovljena ločitev celotne nizkonapetostne električne napeljave stavbe od distribucijskega omrežja.
6. člen 
(merilno mesto) 
Merilno mesto je opremljeno z dvosmernim merilnim števcem, ki omogoča beleženje četrturne dinamike odjema in oddaje ter ima funkcijo daljinskega odčitavanja.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 15. januarja 2016.
Št. 007-207/2015
Ljubljana, dne 21. decembra 2015
EVA 2015-2430-0076
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti