Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4388. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2016, stran 14004.

  
Na podlagi 8. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2016 
Cena za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2016 je:
– za rabo vode za oskrbo s pitno vodo: 0,0638 eura na m3 odvzete vode;
– za rabo vode za proizvodnjo pijač in tehnološke namene, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč: 0,092 eura na m3 odvzete vode;
– za rabo vode za zasneževanje smučišč: 0,0666 eura na m3 odvzete vode;
– za rabo vode za namakanje kmetijskih površin: 0,0015 eura na m3 odvzete vode;
– za rabo vode za namakanje površin, ki niso kmetijska zemljišča: 0,0919 eura na m3 odvzete vode;
– za tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah: 0,00738 eura na m3 odvzete vode;
– za rabo vode, ki se odvzema iz objektov in naprav za javno oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo pijač in tehnoloških namenov, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvoda, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč ali namakanje površin: 0,1009 eura na m3 odvzete vode;
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni z instalirano močjo, enako ali večjo kot 10 MW: 1,8127 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s pridobljeno vodno pravico;
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW: 0,2361 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s pridobljeno vodno pravico;
– za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave: 0,1948 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za mehansko delo v skladu s pridobljeno vodno pravico;
– za pridobivanje toplote: 0,974 eura na MWh energije, ki je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode;
– za vzrejo salmonidnih vrst rib: 0,0036 eura na 100 m3 letno razpoložljive vode za odvzem iz vodnega vira;
– za vzrejo ciprinidnih vrst rib: 0,000972 eura na m2 površine vodnega dobra, namenjenega vzreji rib;
– za školjčišče in gojišče morskih organizmov: 0,00498 eura na m2 površine morskega dobra, namenjenega vzreji vodnih organizmov;
– za izvajanje ribolova v komercialnih ribnikih: 0,0194 eura na m2 površine vodnega dobra, namenjenega komercialnemu ribolovu;
– za rabo naplavin: 3,1 eura na m3 odvzetega proda in 13,9 eura na m3 odvzete mivke;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje turističnih pristanišč za plovila: 2,07 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje krajevnih, športnih in drugih pristanišč: 0,345 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč, večjih od 1.000.000 m2, za plovila: 0,25 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje sidrišč, večjih od 10.000.000 m2, za plovila: 0,0128 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč, manjših od 1.000.000 m2, na območju vplutja in izplutja iz pristanišča, samo v pristaniščih, ki imajo to območje določeno: 0,0207 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje krajevnih sidrišč za plovila: 2,07 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč na vstopno-izstopnih mestih: 0,345 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje kopališč: 0,9597 eura na m2 površine vodnega zemljišča.
II 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-93/2015
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2015-2550-0037
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik