Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4199. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice, stran 13776.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo, št. 211-49/2015-23/457, z dne 4. 12. 2015, družba JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice, izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Jesenice, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[Sm3/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
CDK1
0–200
3,9663
0,1395
CDK2
201–500
3,9663
0,1395
CDK3
501–1 500
3,9663
0,1395
CDK4
1 501–2 500
3,9663
0,1407
CDK5
2 501–4 500
3,9663
0,1407
CDK6
4 501–10 000
0
0,2136
0,1407
CDK7
10 001–30 000
0
0,2136
0,1418
CDK8
30 001–70 000
0
0,2136
0,1137
CDK9
70 001–100 000
0
0,2136
0
0,1137
CDK10
100 001–200 000
0,1097
0,0658
CDK11
200 001–600 000
0,1097
0,0658
CDK12
600 001–1 000 000
0,1097
0,0658
CDK13
1 000 001–5 000 000
0,1097
0,0658
CDK14
5 000 001–15 000 000
0,1097
0,0658
CDK15
Nad 15 000 001
0,1097
0,0658
– od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[Sm3/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
CDK1
0–200
4,0853
0,1437
CDK2
201–500
4,0853
0,1437
CDK3
501–1 500
4,0853
0,1437
CDK4
1 501–2 500
4,0853
0,1449
CDK5
2 501–4 500
4,0853
0,1449
CDK6
4 501–10 000
0
0,2200
0,1449
CDK7
10 001–30 000
0
0,2200
0,1461
CDK8
30 001–70 000
0
0,2200
0,1171
CDK9
70 001–100 000
0
0,2200
0
0,1171
CDK10
100 001–200 000
0,1130
0,0678
CDK11
200 001–600 000
0,1130
0,0678
CDK12
600 001–1 000 000
0,1130
0,0678
CDK13
1 000 001– 5 000 000
0,1130
0,0678
CDK14
5 000 001–15 000 000
0,1130
0,0678
CDK15
Nad 15 000 001
0,1130
0,0678
– od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[Sm3/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
CDK1
0–200
4,2079
0,1480
CDK2
201–500
4,2079
0,1480
CDK3
501–1 500
4,2079
0,1480
CDK4
1 501–2 500
4,2079
0,1492
CDK5
2 501–4 500
4,2079
0,1492
CDK6
4 501–10 000
0
0,2266
0,1492
CDK7
10 001–30 000
0
0,2266
0,1505
CDK8
30 001–70 000
0
0,2266
0,1206
CDK9
70 001–100 000
0
0,2266
0
0,1206
CDK10
100 001–200 000
0,1164
0,0698
CDK11
200 001–600 000
0,1164
0,0698
CDK12
600 001–1 000 000
0,1164
0,0698
CDK13
1 000 001–5 000 000
0,1164
0,0698
CDK14
5 000 001–15 000 000
0,1164
0,0698
CDK15
Nad 15 000 001
0,1164
0,0698
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2016
2017
2018
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]
[EUR]
[EUR]
[EUR]
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave
VL
0
0
0
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja
VU
1,2445
1,2800
1,3350
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja
VN
0
0
0
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega akta se preneha uporabljati Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 106/12 in 17/14 – EZ-1).
5. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2016 in velja do 31. decembra 2018.
Št. 0/11-RA-40/2015
Jesenice, dne 10. decembra 2015
EVA 2015-2430-0113
JEKO-IN, d.o.o.
Direktor 
Uroš Bučar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti