Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1995 z dne 13. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1995 z dne 13. 10. 1995

Kazalo

2729. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka v delih katastrskih občin Črešnjevci, Plitvički vrh, Zbigovci, Police, Očeslavci, Ivanjševci, Lomanoše, Negova, Stavešinci in Grabe, stran 4672.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81, 1/86 in Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91) in statutarnega sklepa Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 3/95) je Občinski svet občine Gornja Radgona na seji dne 28. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o uvedbi agromelioracijskega postopka v delih katastrskih občin Črešnjevci, Plitvički vrh, Zbigovci, Police, Očeslavci, Ivanjševci, Lomanoše, Negova, Stavešinci in Grabe
1. člen
S tem odlokom se uvede agromelioracijski postopek za ureditev trajnih nasadov v delih katastrskih občin Črešnjevci, Plitvički vrh, Zbigovci, Police, Očeslavci, Ivanjševci, Lomanoše, Negova, Stavešinci, Drobtinci in Grabe.
2. člen
Agromelioracijsko območje zajema naslednje parcelne številke in površine v ha:
k.o. Črešnjevci   857/2; 796         v izmeri 1,7 ha
k.o. Plitvički vrh  67/1; 68; 255/1;
           255/2; 255/3; 256;
           257; 558; 67; 7o;
           76; 77; 71; 1064;
           42/2; 43; 45/1;
           45/3; 44/1         v izmeri 3,6 ha
k.o. Zbigovci    522; 318/1; 318/2;
           539/1; 539/2; 539/6    v izmeri 2,3 ha
k.o. Police     87/2; 86; 96/1; 128;
           797/1; 797/2; 116/2;
           116/3; 116/7; 950/1;
           951; 950/7; 950/9;
           950/10; 1073; 1o74;
           1075; 1076         v izmeri 8,1 ha
k.o. Očeslavci    388/5; 388/6; 388/7;
           281/2           v izmeri 1,2 ha
k.o. Ivanjševci   434; 1268         v izmeri 1,6 ha
k.o. Lomanoše    421/3; 427; 614; 615/6;
           625/7; 625/8; 617/3;
           623/1; 623/4        v izmeri 2,6 ha
k.o. Negova     842            v izmeri 0,6 ha
k.o. Stavešinci   373/2; 373/3; 372/7;
           260/1; 261/4; 261/5    v izmeri 1,4 ha
k.o. Drobtinci    526/1; 514/4; 526/1;
           531/1; 531/3; 554;
           555/1; 556         v izmeri 2,2 ha
k.o. Grabe      325/1; 326; 327      v izmeri 1 ha
SKUPAJ POVRŠINE                 26,3 ha
3. člen
Agromelioracijska dela za ureditev trajnih nasadov obsegajo ukrepe krčenja drevesne rasti in grmičevja, planiranje terena, apnenje, založno gnojenje, rigolanje, brananje in ostala dela.
4. člen
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč so dolžni na agromelioracijskem zemljišču vzdrževati trajni nasad in objekte po navodilih strokovne kmetijske vzdrževalne službe ter s tem zagotoviti trajno delovanje sistema - nasada.
5. člen
Na agromelioracijskem območju mora način rabe zemljišča ustrezati naložbam v to zemljišče.
6. člen
Agromelioracijska dela morajo biti končana do konca leta 1996.
7. člen
Investitorji iz 2. člena tega odloka so kmetje oziroma zasebni proizvajalci sami, kateri so tudi lastniki omenjenih zemljišč.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 461-2/95
Gornja Radgona, dne 28. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.

AAA Zlata odličnost