Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

4090. Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem, stran 13258.

  
Na podlagi drugega odstavka 61. člena, prvega odstavka 284.a člena in tretjega odstavka 325. člena v zvezi z drugim odstavkom 285. člena, drugim odstavkom 317. člena, drugim odstavkom 321. člena in šestim odstavkom 325. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo obrazci za napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, od dohodka iz prenosa premoženjske pravice in od drugih dohodkov.
S tem pravilnikom se določajo tudi obrazci za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem.
2. člen 
Davčni zavezanec predloži davčnemu organu napoved za odmero akontacije dohodnine na obrazcu, izpolnjenem v skladu z navodilom za izpolnjevanje, ki je njegov sestavni del, in sicer:
1. od dohodka iz zaposlitve na obrazcih:
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine za rezidente, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del,
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za nerezidente, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del,
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za rezidente, ki je Priloga 3 tega pravilnika in njegov sestavni del.
2. od dohodka iz prenosa premoženjske pravice na obrazcu:
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice, ki je Priloga 4 tega pravilnika in njegov sestavni del,
3. od drugih dohodkov na obrazcu:
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov, ki je Priloga 5 tega pravilnika in njegov sestavni del.
3. člen 
Davčni zavezanec predloži davčnemu organu napoved za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in iz oddajanja premoženja v najem na obrazcu, izpolnjenem v skladu z navodilom za izpolnjevanje, ki je njegov sestavni del, in sicer:
1. od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) na obrazcu:
– Napoved za odmero dohodnine od obresti za leto ____ (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU), ki je Priloga 6 tega pravilnika in njegov sestavni del,
2. od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, na obrazcu:
– Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, doseženih v letu ____, ki je Priloga 7 tega pravilnika in njegov sestavni del,
3. od dividend na obrazcu:
– Napoved za odmero dohodnine od dividend za leto ____, ki je Priloga 8 tega pravilnika in njegov sestavni del,
4. od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov oziroma v primeru uveljavljanja zmanjšanja dobička od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo nepremičnine, na obrazcu:
– Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov oziroma uveljavljanje zmanjšanja dobička od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo nepremičnine za leto____, ki je Priloga 9 tega pravilnika in njegov sestavni del,
5. od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine na obrazcu:
– Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine, ki je Priloga 10 tega pravilnika in njegov sestavni del,
6. od dohodka iz oddajanja premoženja v najem na obrazcu:
– Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki je Priloga 11 tega pravilnika in njegov sestavni del.
4. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine, o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem (Uradni list RS, št. 101/11, 107/12, 114/13 in 95/14).
5. člen 
Ne glede na 4. člen tega pravilnika davčni zavezanec:
– za obresti, dosežene v zadnjem trimesečju v letu 2015, predloži davčnemu organu Napoved za odmero dohodnine od obresti za obdobje od_____ do ______ (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) na obrazcu, ki je Priloga 7,
– za dividende, dosežene v zadnjem trimesečju v letu 2015, predloži davčnemu organu Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od_____ do ______ (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) na obrazcu, ki je Priloga 9,
– za dohodek iz oddajanja premoženja v najem, dosežen v letu 2015, predloži davčnemu organu Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem na obrazcu, ki je Priloga 4
Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine, o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem (Uradni list RS, št. 101/11, 107/12, 114/13 in 95/14).
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 007-869/2015/17
Ljubljana, dne 21. decembra 2015
EVA 2015-1611-0167
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti