Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4069. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2016, stran 13095.

  
Na podlagi določil, 43. in 99. člena ter tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07 UPB2 in naslednji), 36. in 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 8. redni seji dne 16. 12. 2015 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2016 
1. člen 
Občina Škofljica daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2016, ki jo je predlagal izvajalec storitve, Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik, v višini 18,58 EUR na efektivno uro.
2. člen 
Za uporabnike, ki so občani Občine Škofljica, znaša cena efektivne ure za opravljeno storitev pomoč družini na domu 6,10 EUR, razlika se subvencionira iz občinskega proračuna.
3. člen 
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2015 (Uradni list RS, št. 97/14) in Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2015 (Uradni list RS, št. 54/15).
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 007-21/2015
Škofljica, dne 16. decembra 2015
 
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost