Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

3995. Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, stran 12953.

  
Na podlagi drugega odstavka 355. člena in tretjega odstavka 382. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb 
1. člen 
V Pravilniku o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 109/13 in 83/14) se v drugem odstavku 3. člena besedilo »32/12 in 94/12« nadomesti z besedilom »32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15«.
2. člen 
V 4. členu se besedilo »94/12 in 81/13« nadomesti z besedilom »94/12, 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15«.
3. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
Priloga20 se nadomesti z novo Prilogo 20, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015, za katera se davčni obračun predloži po dnevu uveljavitve tega pravilnika.
Št. 007-907/2015/15
Ljubljana, dne 22. decembra 2015
EVA 2015-1611-0180
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost