Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

3962. Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, stran 12703.

  
Na podlagi drugega odstavka 295. člena in drugega odstavka 305. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15), izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti 
1. člen 
V Pravilniku o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/13 in 83/14) se v drugem odstavku 3. člena besedilo »32/12 in 94/12« nadomesti z besedilom »32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15«.
2. člen 
V 4. členu se besedilo »24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12 in 96/13« nadomesti z besedilom »9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15 in 55/15«.
3. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015, za katera se davčni obračun predloži po dnevu uveljavitve tega pravilnika.
Ne glede na prejšnji odstavek se nova Priloga 3 in nova Priloga 4 uporabljata za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2016.
Do začetka uporabe nove Priloge 3 in nove Priloge 4 se uporabljata Priloga 3 in Priloga 4 Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/13 in 83/14).
Št. 007-826/2015/24
Ljubljana, dne 15. decembra 2015
EVA 2015-1611-0163
 
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost