Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015

Kazalo

3893. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 3/2015, stran 12410.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08 in 90/10) ter sklepa 7. redne seje Občinskega sveta Občine Ig z dne 2. 12. 2015 izdaja župan Občine Ig
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 3/2015
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra zemljišč:
– parcelna številka 2291/11, k.o. 1708 Golo (ID 6449501),
– parcelna številka 2291/12, k.o. 1708 Golo (ID 6449502),
– parcelna številka 1487/21, k.o. 1699 Dobravica (ID 4895562),
– parcelna številka 1487/24, k.o. 1699 Dobravica (ID 6234494).
2. člen 
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, matična št. 5874769, v deležu 1/1.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478/021/2010-250
Ig, dne 3. decembra 2015
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti