Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015

Kazalo

3865. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje, stran 12359.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo, št. 211-40/2015-15/464, z dne 1. 12. 2015, družba ADRIAPLIN d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje, izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba ADRIAPLIN d.o.o.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi Enota
Zakupljena zmogljivost [Sm3/leto]
Pavšal (CFPi) [EUR]
Moč (CFMi) [EUR/kW]
Zmogljivost (CFZi) [EUR/(Sm3/dan)]
Poraba (CVPi) [EUR/Sm3]
CDK1
0 – 200
2,6032
0,1837
CDK2
201 – 500
2,6032
0,1837
CDK3
501 – 1 500
4,0784
0,1479
CDK4
1 501 – 2 500
4,0784
0,1479
CDK5
2 501 – 4 500
5,7430
0,1388
CDK6
4 501 – 10 000
0,00
0,3043
0,1283
CDK7
10 001 – 30 000
0,00
0,3043
0,1283
CDK8
30 001 – 70 000
0,00
0,3043
0,1283
CDK9
70 001 – 100 000
0,00
0,3043
0,00
0,1283
CDK10
100 001 – 200 000
0,3482
0,1139
CDK11
200 001 – 600 000
0,3482
0,1139
CDK12
600 001 – 1 000 000
0,3482
0,1139
CDK13
1 000 001 – 5 000 000
0,3311
0,1107
CDK14
5 000 001 – 15 000 000
0,3311
0,0330
CDK15
Nad 15 000 001
0,3311
0,0330
– od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi Enota
Zakupljena zmogljivost [Sm3/leto]
Pavšal (CFPi) [EUR]
Moč (CFMi) [EUR/kW]
Zmogljivost (CFZi) [EUR/(Sm3/dan)]
Poraba (CVPi) [EUR/Sm3]
CDK1
0 – 200
2,6422
0,1865
CDK2
201 – 500
2,6422
0,1865
CDK3
501 – 1 500
4,1396
0,1501
CDK4
1 501 – 2 500
4,1396
0,1501
CDK5
2 501 – 4 500
5,8291
0,1409
CDK6
4 501 – 10 000
0,00
0,3089
0,1302
CDK7
10 001 – 30 000
0,00
0,3089
0,1302
CDK8
30 001 – 70 000
0,00
0,3089
0,1302
CDK9
70 001 – 100 000
0,00
0,3089
0,00
0,1302
CDK10
100 001 – 200 000
0,3534
0,1156
CDK11
200 001 – 600 000
0,3534
0,1156
CDK12
600 001 – 1 000 000
0,3534
0,1156
CDK13
1 000 001 – 5 000 000
0,3361
0,1124
CDK14
5 000 001 – 15 000 000
0,3361
0,0335
CDK15
Nad 15 000 001
0,3361
0,0335
– od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi Enota
Zakupljena zmogljivost [Sm3/leto]
Pavšal (CFPi) [EUR]
Moč (CFMi) [EUR/kW]
Zmogljivost (CFZi) [EUR/(Sm3/dan)]
Poraba (CVPi) [EUR/Sm3]
CDK1
0 – 200
2,6686
0,1884
CDK2
201 – 500
2,6686
0,1884
CDK3
501 – 1 500
4,1810
0,1516
CDK4
1 501 – 2 500
4,1810
0,1516
CDK5
2 501 – 4 500
5,8874
0,1423
CDK6
4 501 – 10 000
0,00
0,3120
0,1315
CDK7
10 001 – 30 000
0,00
0,3120
0,1315
CDK8
30 001 – 70 000
0,00
0,3120
0,1315
CDK9
70 001 – 100 000
0,00
0,3120
0,00
0,1315
CDK10
100 001 – 200 000
0,3569
0,1168
CDK11
200 001 – 600 000
0,3569
0,1168
CDK12
600 001 – 1 000 000
0,3569
0,1168
CDK13
1 000 001 – 5 000 000
0,3395
0,1135
CDK14
5 000 001 – 15 000 000
0,3395
0,0338
CDK15
Nad 15 000 001
0,3395
0,0338
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2016
2017
2018
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]
[EUR]
[EUR]
[EUR]
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
1,6599
1,6599
1,6599
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja
VU
0,9272
0,9272
0,9272
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
0,6231
0,6231
0,6231
4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta se prenehata uporabljati Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje (Uradni list RS, št. 12/13 in 17/14 – EZ-1) in Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Ptuj (Uradni list RS, št. 12/13 in 17/14 – EZ-1).
5. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2016 in velja do 31. decembra 2018.
Št. 007-496/2015
Ljubljana, dne 4. decembra 2015
EVA 2015-2430-0108
ADRIAPLIN d.o.o. 
Zakoniti zastopnik 
ing. Giorgio Fontana l.r.

AAA Zlata odličnost