Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2015 z dne 28. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2015 z dne 28. 9. 2015

Kazalo

2821. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Sodražica, stran 7888.

  
Na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 6. redni seji dne 17. 9. 2015 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Sodražica
1. člen
Ta odlok določa namene in način porabe denarnih sredstev, ki jih Občina Sodražica prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (v nadaljnjem besedilu: sredstva).
2. člen
Sredstva se porabijo za namene varstva in vlaganj v naravne vire v Občini Sodražica, in sicer za:
– načrtovanje in vzdrževanje gozdne infrastrukture;
– urejanje gozdnih in podobnih učnih poti;
– vzdrževanje območij, pomembnih za ohranitev prostoživečih živali oziroma rastlin;
– izobraževanje in obveščanje lastnikov in obiskovalcev gozdov.
3. člen
Višina sredstev in namen se za posamezno leto določijo v proračunu Občini Sodražica.
V primeru, da sredstva v posameznem letu ne bodo porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodek v proračun naslednjega leta.
4. člen
Do namenskih sredstev iz tega naslova so upravičeni izvajalci nalog, navedenih v 2. členu, s katerimi občina sklene pogodbo za izvedbo nalog.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 341-2/15
Sodražica, dne 17. septembra 2015
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.