Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2015 z dne 3. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2015 z dne 3. 8. 2015

Kazalo

2453. Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, stran 6926.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) in petega odstavka 18. člena Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
1. člen
V Odloku o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15) se priloga 1 nadomesti z novo prilogo 1, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00702-75/2015
Ljubljana, dne 3. avgusta 2015
EVA 2015-1541-0003
Vlada Republike Slovenije
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister