Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015

Kazalo

2440. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica, stran 6868.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13 in 50/14) je Občinski svet Občine Žirovnica na 3. dopisni seji dne 21. 7. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica
1. člen
V Pravilniku dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 41/15, v nadaljevanju: pravilnik) se prva alineja prvega odstavka 6. člena spremeni, tako da se po novem glasi:
»pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, ter v primeru ukrepa po 43. členu Uredbe Komisiie (EU) št. 702/2014, dejavna v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju občine;«
2. člen
Prvi odstavek 8. člena pravilnika se spremeni, tako, da se po novem glasi:
»Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih v 10. in 11. členu tega pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v 14., 15. in 43. členu Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.«
3. člen
V prvi in drugi alineji šestega odstavka 10. člena pravilnika se beseda »kmetiji« nadomesti z besedo »kmetijskem gospodarstvu«.
4. člen
V tretjem odstavku 11. člena pravilnika se za besedo »menjavi« doda beseda »kmetijskih«.
5. člen
Pravilnik o spremembah Pravilnika dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-0003/2015
Žirovnica, dne 21. julija 2015
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost