Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2015 z dne 6. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2015 z dne 6. 7. 2015

Kazalo

2072. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan, stran 5576.

  
Na podlagi 6. člena Statuta Občine Škocjan – UPB (Uradni list RS, št. 101/06) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Škocjan je Občinski svet Občine Škocjan na 5. redni seji dne 16. 6. 2015 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel
S K L E P
o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan
I.
Občinski svet potrjuje predložen elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan za leto 2015.
II.
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan za leto 2015.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo za leto 2015 za vse uporabnike:
Oskrba s pitno vodo
Cena v EUR
Cena v EUR 
z 9,5  % DDV
Omrežnina na mesec
 
 
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
8,8172
9,6548
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
26,4516
28,9645
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
88,1720
96,5483
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
132,2580
144,8225
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
440,8600
482,7417
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
881,7200
965,4834
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
1.763,4400
1.930,9668
Vodarina v m3
0,9146
1,0015
Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2015 za vse uporabnike:
Odvajanje odpadnih voda
Cena v EUR
Cena v EUR
z 9,5  % DDV
Omrežnina na mesec
 
 
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
17,0615
18,6823
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
51,1845
56,0470
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
170,6150
186,8234
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
255,9225
280,2351
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
853,0750
934,1171
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 00
1.706,1500
1.868,2343
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
3.412,3000
3.736,4685
Stroški izvajanja storitve v m3
0,3338
0,3655
Predračunska lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov za leto 2015 za vse uporabnike:
Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov
Cena v EUR
Cena v EUR
z 9,5  % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0037
0,0041
Stroški izvajanja storitve na kg
0,0836
0,0915
SKUPAJ za kg
0,0873
0,0956
Št. 011-0012/2015
Škocjan, dne 16. junija 2015
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.