Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2015 z dne 6. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2015 z dne 6. 7. 2015

Kazalo

2042. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2015, stran 5515.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08 in 90/10) ter sklepa 6. redne seje Občinskega sveta Občine Ig z dne 23. 6. 2015 izdaja župan Občine Ig
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2015
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra zemljišč:
– parcelna številka 1494/2 (ID 6464415), k.o. 1699 Dobravica
– parcelna številka 1494/3 (ID 6464412), k.o. 1699 Dobravica
– parcelna številka 1487/27 (ID 6454486), k.o. 1699 Dobravica
– parcelna številka 2272/25 (ID 6432248), k.o. 1708 Golo
– parcelna številka 2272/29 (ID 6432251), k.o. 1708 Golo
– parcelna številka 2272/30 (ID 6432252), k.o. 1700 Golo
– parcelna številka 2689/6 (ID 6461229), k.o. 1702 Tomišelj
– parcelna številka 2687/5 (ID 6461225), k.o. 1702 Tomišelj
– parcelna številka 1344/8 (ID 6462808), k.o. 1712 Zapotok
– parcelna številka 1339/2 (ID 6441983), k.o. 1712 Zapotok
– parcelna številka 1339/1 (ID 6441984), k.o. 1712 Zapotok
– parcelna številka 1341/8 (ID 6441975), k.o. 1712 Zapotok
– parcelna številka 1341/10 (ID 6441974), k.o. 1712 Zapotok.
2. člen
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, matična št. 5874769, v deležu 1/1.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478/028/2015-165
Ig, dne 26. junija 2015
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti