Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1751. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica, stran 4591.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2 s spr.), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 s spr.), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1 s spr.) je Občinski svet Občine Žirovnica na 5. redni seji dne 28. 5. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica
1. člen
V Odloku o javnem redu in miru v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 90/11) se 4. člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»Za javne površine se po tem odloku štejejo površine, katere lahko vsi uporabljajo pod enakimi pogoji.
Javne površine se tudi druge površine v lasti Občine Žirovnica, ki so namenjene javni rabi ter zunanje površine, ki so v upravljanju javnih zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Žirovnica (dostopne poti, parkirišča, otroška in športna igrišča, zelene površine itd.).«
2. člen
V 6. členu odloka se doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. kršiti hišni red, ki določa ravnanje na javnih površinah, če je le-ta določen za posamezne javne površine. Hišni red določi upravljavec javnih površin ob predhodnem soglasju Občine Žirovnica.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2011
Breznica, dne 28. maja 2015
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost