Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015

Kazalo

1618. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, stran 4335.

  
Na podlagi prvega odstavka 266.g člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B in 90/14) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12, 32/12 – ZDavP-2E, 19/13, 45/14 in 97/14) se za 86. členom dodata naslov novega V. poglavja in nov 86.a člen, ki se glasita:
»V. NAČIN IN OBLIKA SPOROČANJA INFORMACIJ NA PODLAGI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE O IZBOLJŠANJU SPOŠTOVANJA DAVČNIH PREDPISOV NA MEDNARODNI RAVNI IN IZVAJANJU FATCA
86.a člen
(način pošiljanja informacij)
Finančna institucija Slovenije, ki mora v skladu s VI. poglavjem četrtega dela ZDavP-2 sporočati informacije po Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 8/14), te informacije sporoča v elektronski obliki v skladu z navodilom, ki je Priloga 18 tega pravilnika, ter v obliki izjav v skladu z navodilom, ki je Priloga 19 tega pravilnika.«.
2. člen
Za Prilogo 17 se dodata Priloga 18 in Priloga 19, ki sta priloga in sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. IPP 007-222/2015
Ljubljana, dne 29. maja 2015
EVA 2015-1611-0058
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti