Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015

Kazalo

1613. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, stran 4330.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15), 44. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) in 96. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13 in 96/14) se priloga 2 nadomesti z novo prilogo 2, ki se glasi:
»Priloga 2: Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov
Kraj
Indeks življenjskih stroškov OZN
Aman
1,1193
Ankara
1,0120
Atene
0,9759
Bagdad
1,1120
Beograd
1,0120
Berlin
1,0505
Bern
1,3156
Brasilia
1,1325
Bratislava
1,0000
Bruselj
1,1325
Budimpešta
1,0120
Buenos Aires
1,0723
Bukarešta
0,9880
Canberra
1,1165
Carigrad
1,0782
Celovec
1,1366
Cleveland
1,1328
Dublin
1,0241
Dunaj
1,1566
Düsseldorf
1,0786
Haag
1,0843
Hamburg
1,1270
Helsinki
1,1084
Kabul
1,1325
Jeruzalem
1,1446
Kairo
0,9952
Kijev
0,9157
København
1,1687
Lizbona
1,0723
Ljubljana
1,0000
London
1,2651
Lyon
1,1050
Madrid
1,0482
Milano
1,1205
Monošter
0,9698
Moskva
1,0361
München
1,1302
N'Djamena
1,1446
New Delhi
1,0675
New York
1,2048
Oslo
1,1566
Ottawa
1,1666
Pariz
1,1566
Peking
1,1205
Podgorica
0,9759
Praga
0,9639
Pretoria
0,9831
Priština
0,9715
Rim
1,1325
Riad
1,0602
Sarajevo
0,9398
Skopje
0,9639
Sofija
1,0000
Stockholm
1,0602
Strasbourg
1,1323
Šanghaj
1,2301
Tbilisi
1,0241
Teheran
1,1807
Tel Aviv
1,0797
Tirana
0,9398
Tokio
1,1325
Trst
1,1111
Varšava
0,9759
Vatikan
1,1325
Vilna
1,0241
Washington
1,1542
Zagreb
0,9880
Zugdidi
0,9782
Ženeva
1,3976
«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Limiti za nastanitev javnih uslužbencev, ki so ob uveljavitvi te uredbe na delu v tujini, se ne glede na spremembo indeksov življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov iz priloge 2 ne spremenijo.
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2015.
Št. 00714-12/2015
Ljubljana, dne 4. junija 2015
EVA 2015-3130-0042
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik