Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015

Kazalo

1188. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, stran 3177.

Na podlagi 70. in 132. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 11/10 in 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 5. redni seji dne 1. aprila 2015 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
1. člen
S tem sklepom se spreminja in dopolnjuje Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 46/95).
2. člen
V točki I sklepa se pri nepremičninah z zaporedno številko od 1. do 10. črtajo podatki o zemljiško knjižnih vložkih, in sicer: »ZKV 183, ZKV 385, ZKV 477, ZKV 116, ZKV 103, ZKV 313, ZKV 67, ZKV 306, ZKV 20 in ZKV 137«.
3. člen
V točki I sklepa se izbriše nepremičnina pod zaporedno številko 11. Knjižnica Rimske Toplice (stanovanje v stanovanjskem bloku v skupni izmeri 54 m2), parc. št. 960/13, k.o. Rimske Toplice, ZKV 334 in se nadomesti z novo nepremičnino:
»11. Knjižnica Rimske Toplice (poslovni prostor v večnamenskem objektu Aškerčeva cesta 6, 3272 Rimske Toplice, v skupni izmeri 200 m2), parc. št. 963/5, k.o. 1039 Rimske Toplice.«
4. člen
Javna kulturna infrastruktura je tudi oprema v nepremičninah iz točke I sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, ki je v javni lasti in se pretežno uporablja za kulturne namene.
5. člen
Vsa ostala določila Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 46/95) in Sklepa o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Laško (Uradni list RS, št. 94/09) ostajajo nespremenjena in v veljavi.
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-02/2015-04 05
Laško, dne 1. aprila 2015
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.