Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2015 z dne 13. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2015 z dne 13. 4. 2015

Kazalo

1075. Spremembe Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, stran 2920.

Na podlagi 6. in 13. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 – UPB1, 117/06 – ZDavP-2, 26/08, 7/09 Odl. US) je Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 31. 3. 2015 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
1. člen
V drugem odstavku 64. člena Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 75/12 – UPB3) se števnik »35.« nadomesti s števnikom »25.«, števnik »28.« pa s števnikom »18.«
64. člen statuta se dopolni tako, da se za sedanjim osmim odstavkom dodajo novi deveti, deseti in enajsti odstavek, ki se glasijo:
»Glasovanje članov prve volilne skupine poteka na voliščih. V vsaki občini je praviloma najmanj eno volišče.
Volilna komisija zbornice lahko odloči, da se opravi predčasno glasovanje oziroma glasovanje po pošti za člane zbornice, ki bodo na dan glasovanja odsotni iz kraja prebivališča.
Glasovanje se opravi z glasovnico, ki vsebuje:
– zaporedno številko in ime liste kandidatov,
– imena in priimke kandidatov,
– navodilo o načinu glasovanja.«
2. člen
Črtajo se 64.a, 64.b in 64.c člen statuta.
3. člen
V tretjem odstavku 65. člena statuta se števnik »35.« nadomesti s števnikom »25.«, števnik »28.« pa s števnikom »18.«
Za tretjim odstavkom 65. člena statuta se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Izvoljeni predstavniki v volilno telo opravijo tajno glasovanje z glasovnico, ki jo prejmejo ob predložitvi potrdila o izvolitvi za predstavnika članice volilnemu odboru, ki vodi glasovanje na volišču.«
Sedanja četrti in peti odstavek 65. člena statuta postaneta peti in šesti odstavek.
4. člen
65.a člen statuta se črta.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati, ko jih sprejme svet zbornice, objavijo se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 117/02/2015
Ljubljana, dne 31. marca 2015
Cvetko Zupančič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost