Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015

Kazalo

1059. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica, stran 2808.

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13 in 50/14) je Občinski svet Občine Žirovnica na 4. redni seji dne 26. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 19/13, 58/13 in 24/14), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
V 4. členu odloka se spremeni kategorizacija javnih poti (JP) tako, da se v seznamu javnih poti (JP) spremeni naslednja javna pot (JP):
+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek| Potek | Konec |Dolžina| Namen |Preostala|
| št.| odseka | odseka| odseka| odseka| odseka|uporabe| dolžina |
|  |    |    |    |    |  v  |    | odseka v|
|  |    |    |    |    | občini|    | sosednji|
|  |    |    |    |    | [m] |    | občini |
|  |    |    |    |    |    |    |  [m]  |
+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
| 33 | 650054 | 650040| Moste |  p. | 247 |  v  |     |
|  |    |    | 19 – | 834/5 |    |    |     |
|  |    |    | novo |    |    |    |     |
|  |    |    |naselje|    |    |    |     |
+-----------------------------+-------+-------+-------+---------+
 v…vsa vozila         |SKUPAJ: 31.343 m        |
               +---------------------------------+
3. člen
V 4. členu odloka se spremeni kategorizacija javnih poti (JP) tako, da se iz seznama javnih poti (JP) izvzame naslednja javna pot (JP):
+----+--------+--------+------+-------+-------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek |Potek | Konec |Dolžina| Namen |Preostala|
| št.| odseka | odseka |odseka|odseka |odseka |uporabe| dolžina |
|  |    |    |   |    |  v  |    | odseka v|
|  |    |    |   |    |občini |    | sosednji|
|  |    |    |   |    | [m] |    | občini |
|  |    |    |   |    |    |    |  [m]  |
+----+--------+--------+------+-------+-------+-------+---------+
| 128| 650303 | 650301 |Obrtna| p.  | 73  |  v  |     |
|  |    |    | cona |705/27 |    |    |     |
|  |    |    | III |    |    |    |     |
+----+--------+--------+------+-------+-------+-------+---------+
4. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2015-51(507) z dne 10. 3. 2015.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2015
Breznica, dne 27. marca 2015
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost