Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015

Kazalo

1018. Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig, stran 2738.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12), 9. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 10. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig (Uradni list RS, št. 25/13), 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je Občinski svet Občine Ig na 4. redni seji dne 11. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig
1. člen
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig se spremeni v 10. členu, in sicer se sedanji četrti odstavek spremeni in se po novem glasi: »Za objekte s klasifikacijsko številko:
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,
– 12712 Stavbe za rejo živali,
– 12713 Stavbe za spravilo pridelka
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
se komunalni prispevek ne plača.«
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: »Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst nestanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vseh objektov. V tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti z nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.«
2. člen
Ostala določila iz Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3520/001/2013
Ig, dne 23. marca 2015
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti