Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015

Kazalo

657. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina, stran 1855.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 5. redni seji 25. 2. 2015 sprejel
S K L E P
1. Občinski svet Občine Rogaška Slatina v Občinsko volilno komisijo Občine Rogaška Slatina imenuje:
– Marjan Aleksić, Cankarjeva ulica 17, 3250 Rogaška Slatina, predsednik,
– Karl Sinko, Plat 7, 3241 Podplat, namestnik predsednika,
– Katja Turnšek Sambolić, Irje 36, Rogaška Slatina, članica,
– Alojzija Ferčec, Sv. Florijan 58, Rogaška Slatina, namestnica člana,
– Lucija Kidrič, Sv. Florijan 109, Rogaška Slatina, članica,
– Štefanija Poharc, Krpanova 4, Rogaška Slatina, namestnica člana,
– Edvard Došler, Gozdna ulica 26, Rogaška Slatina, član,
– Ernest Artič, Velike Rodne 28, Rogaška Slatina, namestnik člana.
2. Mandat organa traja štiri leta.
3. Sedež Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina je na naslovu Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0001/2015-2
Rogaška Slatina, dne 25. februarja 2015
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.