Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2015 z dne 16. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2015 z dne 16. 2. 2015

Kazalo

371. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila, stran 856.

Na podlagi 2., 18., 20. in 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1 in naslednji), Zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94, 36/00, 35/01), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 4. redni seji dne 29. 1. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o izdajanju občinskega glasila (Uradni list RS, št. 57/09 in 36/13), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
V zadnjem stavku tretjega odstavka 5. člena se beseda »najmanj 10 številk glasila« nadomesti z besedilom: »najmanj 8 in največ 10 številk glasila«.
3. člen
Črta se celotno besedilo 21. člena odloka in se nadomesti z novim:
»Organizatorji volilne kampanje za liste oziroma kandidate, ki kandidirajo na državnih, lokalnih volitvah ali na volitvah v Evropski parlament, imajo v času volilne kampanje brezplačno na voljo enak del prostora v Glasniku, in sicer za volitve župana oziroma predsednika države celotna stran A 4, za volitve članov občinskega sveta, poslancev v državni zbor in evropski parlament ter v druge organe pa polovica strani A 4.
Za čas volilne kampanje se šteje čas, določen z zakonom.
Ravnanje časopisa se v ostalih elementih ob razpisu volitev ravna po Zakonu o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13).«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2015
Škofljica, dne 29. januarja 2015
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost