Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/1996 z dne 20. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/1996 z dne 20. 12. 1996

Kazalo

4074. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Dobrna, stran 7663.

Občinski svet občine Vojnik je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 9. člena statutarnega sklepa Občine Vojnik dne 20. 11. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Dobrna
1. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN Dobrna (Uradni list RS, št. 17/92) se spremeni in dopolni po projektu št. 483/95, ki ga je v juniju 1995 izdelal Razvojni center – Planiranje d. o. o. Celje.
2. člen
V 2. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
– spremembe in dopolnitve se nanašajo na gradnjo dveh prostostoječih stanovanjskih hiš na parc. št. 1565/4 k. o. Dobrna.
3. člen
V 4. členu se doda za drugim odstavkom:
– na parc. št. 1565/6 k. o. Dobrna je možna gradnja dveh prostostoječih stanovanjskih objektov.
4. člen
V okviru toleranc so možna odstopanja v smislu zmanjševanja tlorisnega gabarita ali v smislu zamika dela objekta toda ne več kot 3 m in s soglasjem mejašev.
5. člen
Pred gradnjo je obvezno mnenje geologa.
6. člen
Navedena sprememba odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Občine Vojnik.
7. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352A-152/95
Vojnik, dne 20. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost