Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

272. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica, stran 605.

Na podlagi Akcijskega načrta iz Lokalnega energetskega koncepta Občine Žirovnica, sprejet dne 29. 10. 2009, 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13, 50/14) je Občinski svet Občine Žirovnica na 3. redni seji dne 29. 1. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 43/11, 19/13) se črta besedilo enajste alineje drugega odstavka 11. člena, ki se glasi:
»– kolikor sredstva niso porabljena, se razpis ponovi.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-0001/2015
Breznica, dne 29. januarja 2015
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost