Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

271. Pravilnik o kriterijih za obročno plačilo komunalnega prispevka, stran 605.

Na podlagi 14. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 43/11, 50/13 in 87/14) in četrtega odstavka 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) je Občinski svet Občine Žirovnica na 3. seji dne 29. 1. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o kriterijih za obročno plačilo komunalnega prispevka
1. člen
Ta pravila določajo kriterije za obročno odplačevanje obveznosti iz naslova plačila komunalnega prispevka za obvezno priključitev obstoječega objekta na novo zgrajeno komunalno opremo (v nadaljevanju: komunalni prispevek) na območju Občine Žirovnica.
2. člen
Obročno plačilo obveznosti iz 1. člena je omogočeno zavezancem, ki jim je občinska uprava odmerila komunalni prispevek po uradni dolžnosti.
3. člen
Obročno odplačevanje se na vlogo stranke dovoli v največ 24-mesečnih obrokih, pri tem pa posamezni obrok ne sme biti nižji od 30,00 EUR.
4. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka vloži vlogo za obročno odplačevanje komunalnega prispevka najkasneje v 15 dneh od dneva dokončnosti odločbe o plačilu.
5. člen
O vlogi za obročno odplačevanje komunalnega prispevka odloči občinska uprava in o tem obvesti zavezanca. V primeru, da občinska uprava vlogi za obročno odplačevanje ugodi, občina z zavezancem sklene pogodbo o obročnem odplačevanju komunalnega prispevka.
6. člen
Nedospela obveznost plačila komunalnega prispevka se na dan 31. 12. valorizira z indeksom razlik v ceni po vrstah gradenj, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
7. člen
Kolikor zavezanec zamudi s plačilom treh zaporednih obrokov, zapade v takojšnje plačilo celoten dolg. V takem primeru Občina Žirovnica izterja dolg z izvršbo in obračuna zakonite zamudne obresti.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-0006/2013
Breznica, dne 29. januarja 2015
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost