Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

180. Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica, stran 443.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 4. redni seji dne 21. 1. 2015 sprejel
S K L E P
o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
Najemnina za uporabo občinskih prostorov in zemljišč v pridobitne namene:
+----------------------------------+----------------------+
|gostinski lokal v stavbi spomenika|    110,00 €/mesec|
|na Cerju (notranje in zunanje   |           |
|površine)             |           |
+----------------------------------+----------------------+
|kioski, poletni vrtovi in podobno |  3,30 €/m2 na mesec|
+----------------------------------+----------------------+
|skladiščenje materiala in podobno |  2,20 €/m2 na mesec|
+----------------------------------+----------------------+
2. člen
Najemnina za povečanje funkcionalnih zemljišč k stanovanjskim stavbam (vrtovi, dvorišča, zelenice, dostopne poti in podobno) znaša: 0,20 €/m2 na leto.
3. člen
Najemnina za uporabo občinskega zemljišča v kmetijske namene znaša:
+----------------------------------+------------------------+
|     Dejanska raba      | Letna zakupnina/100m2 |
+----------------------------------+------------------------+
|vrt, njiva            |     1,40 €     |
+----------------------------------+------------------------+
|travnik              |     1,00 €     |
+----------------------------------+------------------------+
|pašnik              |     0,35 €     |
+----------------------------------+------------------------+
|gozd (odškodnina za posek     |     0,20 €     |
|ni vključena v najemnino)     |            |
+----------------------------------+------------------------+
|sadovnjak             |     1,60 €     |
+----------------------------------+------------------------+
|vinograd             |     1,50 €     |
+----------------------------------+------------------------+
Najemnina za posamezno najemno pogodbo iz alinee b. in c. 1. člena ter 2. in 3. člena tega sklepa ne more biti nižja od 40,00 €.
4. člen
Sejne sobe, dvorane in učilnice se oddajajo v najem po dnevih oziroma urah.
I. Najemnina za uporabo sejne sobe na naslovu Miren 137
+------------------------------------+--------------------+
|do 3 ur               |   33,00 €    |
+------------------------------------+--------------------+
|nad 3 ure (do 12 ur)        |   65,00 €    |
+------------------------------------+--------------------+
|s snemanjem do 3 ur         |   43,00 €    |
+------------------------------------+--------------------+
|s snemanjem nad 3 ure (do 12 ur)  |   86,00 €    |
+------------------------------------+--------------------+
Davek na dodano vrednost je vključen v cenah.
II. Najemnina za uporabo sejne sobe na naslovu Miren 129
+------------------------------------+--------------------+
|do 3 ur               |   30,00 €    |
+------------------------------------+--------------------+
|nad 3 ure (do 12 ur)        |   62,00 €    |
+------------------------------------+--------------------+
Davek na dodano vrednost je vključen v cenah.
III. Najemnina za uporabo prostorov v stavbi Stare šole Temnica, Temnica 10, 5296 Kostanjevica na Krasu:
a) Najem samo dvorane in sanitarijev
+----------------------+------------------------------------+
|POLETI        |POZIMI               |
|           |(od oktobra do vključno marca)   |
+----------------------+------------------------------------+
|15 €/uro       |15 €/uro              |
|(do 5 ur uporabe,   |(do 5 ur uporabe, minimalen najem  |
|minimalen najem je 2 |je 2 uri, po skupnem seštevku ur  |
|uri)         |najema prišteti 10 € za ogrevanje) |
+----------------------+------------------------------------+
Celodneven (nad 5 ur) najem dvorane in sanitarijev je 120 €.
Cena najema ne vključuje stroškov čiščenja in pospravljanja prostora. Doplačilo za čiščenje znaša 25 €. Doplačilo za samo odklepanje 6 €, za odklepanje in zaklepanje 12 €, za vračilo (kavcija) ključa 20 €, za postavitev stolov, miz 6 € na uro.
b) Najem dvorane, sanitarijev in kuhinje
+----------------------+------------------------------------+
|POLETI        |POZIMI               |
|           |(od oktobra do vključno marca)   |
+----------------------+------------------------------------+
|18 €/uro do 4. ure, od|18 €/uro do 4. ure, od 5. ure dalje |
|5. ure dalje     |15 €/uro, po obračunu št. ur    |
|15 €/uro       |prišteti              |
|           |10 € za ogrevanje          |
+----------------------+------------------------------------+
Cena najema ne vključuje stroškov čiščenja in pospravljanja prostora. Doplačilo za čiščenje znaša 25 €. Doplačilo za samo odklepanje 6 €, za odklepanje in zaklepanje 12 €, za vračilo (kavcija) ključa 20 €, za postavitev stolov, miz 6 € na uro.
c) Celodneven najem dvorane, sanitarijev, kuhinje in dvorišča s plesiščem
Za celodnevno uporabo prostora (to je nad 5 ur najema) je cena najema dvorane, kuhinje, dvorišča s plesiščem in sanitarijev 200 €.
Strošek čiščenja in pospravljanja prostora v ceno najema ni vključen in znaša 50 €.
Doplačilo za samo odklepanje 6 €, za odklepanje in zaklepanje 12 €, za vračilo (kavcija) ključa 20 €, za postavitev stolov, miz 6 € na uro.
d) Najem dvorišča, plesišča, sanitarijev
+----------------------------------------------------------+
|        18 € na uro do 5 ur uporabe,        |
|      celodnevni najem (nad 5 ur) 120 €       |
+----------------------------------------------------------+
Strošek čiščenja in pospravljanja prostorov v ceno najema ni vključen in znaša 50 €.
Doplačilo za samo odklepanje 6 €, za odklepanje in zaklepanje 12 €, za vračilo (kavcija) ključa 20 €, za postavitev stolov, miz 6 € na uro.
Davek na dodano vrednost je vključen v cenah.
IV. Najemnina za uporabo prostorov medgeneracijskega centra Miren
+-----------------------+--------------+-----------------------+
|Posamezni prostor   |10 €/uro   |15 €/uro z ogrevanjem |
|v pritličju      |       |            |
+-----------------------+--------------+-----------------------+
|Prostor v 1. nadstropju|20 €/uro   |25 €/uro z ogrevanjem |
+-----------------------+--------------+-----------------------+
Cena najema poslovnih prostorov vključuje tudi uporabo sanitarij in parkirišč.
Davek na dodano vrednost je vključen v cenah.
5. člen
Višina najemnine se v primeru, ko gre za najem, ki se sklene v nekomercialne namene ali ko gre za sklenitev najemne pogodbe za daljše časovno obdobje, lahko zniža za 10 do 30 %. O višini odstotka znižanja odloča župan.
V primeru oddaje v najem z javno dražbo ali javnim zbiranjem ponudb, predstavlja najemnina, določena s tem sklepom, izklicno ceno.
6. člen
Najemnine, določene s tem sklepom, veljajo od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2017.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o višini najemnin oziroma zakupnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 30/10).
8. člen
Ta sklep začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2014-2
Miren, dne 21. januarja 2015
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti