Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015

Kazalo

55. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov, stran 130.

Na podlagi šestega odstavka 31.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B in 90/14) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se za namene izvajanja 31.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B in 90/14; v nadaljnjem besedilu: zakon) določajo vsebina, oblika in način potrjevanja vezane knjige računov za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju brez uporabe računalniškega programa oziroma elektronske naprave, ki je v skladu z 38. členom zakona.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo naslednje:
– »računi pri gotovinskem poslovanju« so računi, izdani za prodajo blaga in storitev, ki so delno ali v celoti plačani z gotovino;
– »plačilo z gotovino« pomeni plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, druge načine plačila, ki niso neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom ter druge podobne načine plačila.
3. člen
(oblika in format vezane knjige računov)
(1) Vezana knjiga računov je sestavljena iz platnic in knjižnega bloka v velikosti 210 x 148 mm (format A5) in vsebuje 3 x 50 samokopirnih listov oziroma 50 setov obrazcev računov.
(2) Prva dva lista v setu sta na levem robu perforirana, tretji je brez perforacije. Tretji list v setu po izdaji računa ostane vezan v knjigi.
(3) Obrazec računa v vezani knjigi računov je velikosti 210 x 148 mm. Obrazec računa je Priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena knjižni blok lahko poleg obrazcev računov v spodnjem ločenem delu vsebuje tudi druge podatke. Vezana knjiga računov, ki vsebuje tudi druge podatke, je lahko v velikosti največ 210 x 297 mm (format A4) in mora v zvezi z obrazci računov izpolnjevati zahteve iz tega pravilnika.
4. člen
(vsebina obrazcev računov v vezani knjigi računov)
(1) Vezana knjiga računov ima svojo serijsko številko. Serijska številka vezane knjige računov je odtisnjena v spodnjem desnem kotu na vsakem listu v knjižnem bloku.
(2) Serijska številka vezane knjige računov je sestavljena iz identifikacijske oznake izdajatelja in zaporedne številke vezane knjige računov. Identifikacijska oznaka izdajatelja in zaporedna številka knjige računov sta med seboj ločeni z vezajem.
(3) Serijska številka vezane knjige računov se ne sme ponoviti.
(4) Identifikacijska oznaka izdajatelja je sestavljena iz niza štirih znakov. Posamezni znak v nizu je lahko številka ali črka.
(5) Zaporedna številka vezane knjige računov je sedemmestna številka in pomeni zaporedno številko posamezne izdane vezane knjige računov.
(6) Na vsakem listu v knjižnem bloku je v levem spodnjem kotu odtisnjena zaporedna številka posameznega obrazca računa (posameznega seta obrazca računa), in sicer od 01 do 50. Izvirnik in dve kopiji obrazca imajo enako zaporedno številko.
(7) V spodnjem delu obrazcev so lahko odtisnjeni podatki o izdajatelju vezane knjige računov. Podatki morajo biti navedeni tako, da je serijska številka vezane knjige računov jasno razvidna.
(8) Obrazec računa v vezani knjigi računov vsebuje prazno polje v zgornjem desnem kotu in prazno polje za vpis drugih podatkov v spodnjem delu obrazca za vpis podatkov, ki niso obvezni podatki na računu v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost.
5. člen
(vsebina platnic vezane knjige računov)
(1) Na platnicah vezane knjige računov je odtisnjeno besedilo »Vezana knjiga računov«.
(2) Na platnicah vezane knjige računov je odtisnjeno tudi naslednje besedilo s prostorom za vpis podatkov:
– »Blok št.:___________«;
– »Leto: __________«;
– »Od ______________ do _______________«.
(3) Na platnicah so lahko odtisnjeni tudi podatki o izdajatelju vezane knjige računov, serijska številka vezane knjige računov in drugi podatki, ki jih vsebuje vezana knjiga računov v skladu s četrtim odstavkom 3. člena tega pravilnika.
6. člen
(kakovost papirja za obrazce računov)
Obrazci računov v vezani knjigi računov so odtisnjeni na samokopirni papir, ki tehta najmanj 45 gramov na kvadratni meter. Trdnost papirja mora biti takšna, da se ta ob običajni uporabi ne strga ali zmečka.
7. člen
(tisk)
(1) Obrazci računov v vezani knjigi računov so tiskani v enobarvnem tisku. Prvi list v setu (izvirnik) je v barvi 3135 U po barvni lestvici Pantone, drugi in tretji list v setu (kopije) sta v barvi 437 U po barvni lestvici Pantone.
(2) Na vseh obrazcih je uporabljena neserifna tipografija črk.
8. člen
(potrjevanje vezane knjige računov)
(1) Zavezanec za davek mora pred prvo izdajo računa iz vezane knjige računov to potrditi pri Finančni upravi Republike Slovenije.
(2) Zavezanci za davek, za katere je predpisano vlaganje davčnih obračunov, napovedi in drugih vlog oziroma obrazcev elektronsko preko portala eDavki, morajo vezano knjigo računov potrditi elektronsko preko portala eDavki z vpisom serijske številke vezane knjige računov.
(3) Ostali zavezanci za davek vezano knjigo računov predložijo v potrditev osebno na finančnem uradu ali elektronsko preko portala eDavki.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-940/2014/29
Ljubljana, dne 8. januarja 2015
EVA 2014-1611-0115
Dr. Dušan Mramor l.r.
minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti