Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015

Kazalo

29. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem redu Občine Ig po kratkem postopku, stran 87.

Na podlagi 46. in 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10, 57/12) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je župan Občine Ig sprejel
S K L E P
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem redu Občine Ig po kratkem postopku
1. člen
Predmet sklepa
S tem sklepom se bodo izvedle druge (2) spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, ki je bil sprejet z Odlokom o prostorskem redu Občine Ig (Uradni list RS, št. 35, 14. 5. 2012), ki se šteje za Občinski prostorski načrt Občine Ig. Prve (1) spremembe in dopolnitve so bile sprejete z Odlokom o Spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Ig (Uradni list RS, št. 77, 28. 3. 2012).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za kratek postopek
V času po sprejemu in uveljavitvi Odloka o prostorskem redu Občine Ig, so bila pri njegovi uporabi ugotovljena določena neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega akta, ki so posledica očitnih napak. Pri nadaljnjem delu oziroma izdajanju gradbenih dovoljenj so se ugotovila še nadaljnja neskladja, ki jih odpravljamo.
3. člen
Javna razgrnitev
Predlog sprememb in dopolnitev Odloka skupaj z obrazložitvijo bo objavljen na oglasni deski občine in na spletni strani Občine Ig od 9. 1. 2015 do 23. 1. 2015. V tem času bo javnosti omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo na sedežu Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, v času uradnih ur.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Občina bo po sprejemu sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta po kratkem postopku, o tem v sedmih dneh po njihovem sprejemu obvestila ministrstvo in vse državne nosilce urejanja prostora.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Ig, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500/001/2015
Ig, dne 7. januarja 2015
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti