Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015

Kazalo

26. Sprememba Hierarhije pravil ocenjavanja vrednosti, stran 86.

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 16. člena v povezavi z 2. točko drugega odstavka 9. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2) ter na podlagi soglasja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-68/2014 z dne 15. 12. 2014, je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo (odslej Inštitut) na svoji seji 22. 12. 2014 sprejel
S P R E M E M B O H I E R A R H I J E P R A V I L
ocenjevanja vrednosti
1. člen
Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti, objavljena v Uradnem listu RS, št. 106/10 (odslej Hierarhija), se spremeni tako, da se v 2. točki 13. člena na drugi ravni pravil ocenjevanja vrednosti doda pod točko e) Splošno sprejeta pravila stroke ocenjevanja vrednosti v domači in tuji praksi.
V 2. točki 13. člena Hierarhije se briše točka b) Splošno sprejeta načela ocenjevanja vrednosti v tuji praksi.
2. člen
11. člen Hierarhije se spremeni tako, da se glasi:
Splošno sprejeta pravila ocenjevanja vrednosti v domači in tuji praksi so rešitve, ki so splošno uveljavljene v strokovni javnosti in se uporabljajo v domači in tuji praksi (na primer standardi in načela ocenjevanja vrednosti strokovnih organizacij) ter vsebinsko pokrivajo specializirana področja ocenjevanja vrednosti, ki jih Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti ne pokrivajo v celoti, so pa pomembne za delovanje ocenjevalcev. Rešitve, priporočljive za slovensko stroko ocenjevanja vrednosti, potrjuje strokovni svet Inštituta in jih po soglasju Agencije objavlja (celotno besedilo ali naslove, če gre za strokovno literaturo) na spletnih straneh Inštituta: www.si-revizija.si.
3. člen
Sprememba hierarhije začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11/2014
Ljubljana, dne 22. decembra 2014
dr. Samo Javornik l.r.
predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo