Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2014 z dne 31. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2014 z dne 31. 12. 2014

Kazalo

4165. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2014, stran 11185.

Na podlagi tretjega odstavka 24. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10) objavlja Banka Slovenije
P O V P R E Č N E E F E K T I V N E O B R E S T N E M E R E
za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2014
Povprečne efektivne obrestne mere, izračunane na način iz 23. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10), ki so jih banke in hranilnice uporabljale za določene ročnosti in zneske potrošniških kreditov so po stanju na dan 1. 12. 2014 znašale:
+-----------------------------------+-------------------------+
|     Standardizirani      |  Povprečne efektivne  |
|    potrošniški kredit     | obrestne mere (v %)*  |
+-----------------------------------+-------------------------+
|        1         |      2      |
+-----------------------------------+-------------------------+
|  2 meseca     200 EUR   |     208,0**     |
|  4 mesece     500 EUR   |     59,5      |
|  6 mesecev     1.000 EUR   |     26,4      |
|  12 mesecev    2.000 EUR   |     13,8      |
|  36 mesecev    4.000 EUR   |      9,6      |
|   10 let     20.000 EUR  |      6,0      |
+-----------------------------------+-------------------------+
* Valuta kredita EUR
** V tem razredu ni bilo sklenjenih poslov.
Ljubljana, dne 31. decembra 2014
Boštjan Jazbec l.r.
guverner