Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014

Kazalo

3916. Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra, stran 10629.

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11), 107. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 2/08) je Občinski svet Občine Laško na 4. redni seji dne 17. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na spodaj navedenih zemljiščih:
– 1773/3, k.o. 1028 – Sedraž,
– 970/6, k.o. 1029 – Lahomšek,
– 970/7, k.o. 1029 – Lahomšek,
– 980/0, k.o. 1029 – Lahomšek.
2.
Zemljišča opredeljena v 1. členu tega sklepa prenehajo biti zemljišča s statusom javnega dobra in postanejo last Občine Laško.
3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 478-56/2014
Laško, dne 17. decembra 2014
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.