Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22. 12. 2014

Kazalo

3823. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2015 na območju Občine Sodražica, stran 10464.

Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine Sodražica na 2. redni seji dne 11. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2015 na območju Občine Sodražica
1. člen
Občina Sodražica bo storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za gospodinjstva, v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 subvencionirala v višini 40 %.
2. člen
Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine Sodražica Komunali Ribnica d.o.o., kot izvajalcu gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
3. člen
Sklep velja za leto 2015.
Št. 354-10/13
Sodražica, dne 12. decembra 2014
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.