Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22. 12. 2014

Kazalo

3820. Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica, stran 10462.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl. US: U-I-210/10-10 in 111/13), 2. člena Zakona o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96) in 6. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet občine Sodražica na 2. redni seji dne 11. 12. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica
1. člen
V poglavju MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI se poglavje C) PROJEKTI IN DEJAVNOSTI POSEBNEGA POMENA spremeni tako, da se glasi:
Med projekte posebnega pomena sodijo enkratni projekti, ki bistveno pripomorejo k razvoju kulture na območju Občine Sodražica oziroma k promociji občine v širšem okolju. Sem sodijo npr. izdaja leposlovnega dela, obnova kulturnega spomenika, projekti na področju varovanja kulturne dediščine lokalnega pomena, izdaja zgoščenke, odkup avtorskih pravic …
Med dejavnosti posebnega pomena sodijo kontinuirane dejavnosti, ki se sicer ne financirajo iz redne dejavnosti, imajo pa velik pomen za lokalno skupnost: npr. galerijska dejavnost, stalne razstave …
Za opravljanje dejavnosti posebnega pomena se sofinancira vzdrževanje prostorov in opreme, ki so namenjeni tej dejavnosti. Prijavitelj mora biti lastnik prostora, v katerem se dejavnost posebnega pomena odvija, ali pa mora imeti sklenjeno veljavno pogodbo za obdobje najmanj 10 let.
Kriteriji za vrednotenje kulturnih projektov so:
1. pomembnost projekta za občino: od 20 do 100 točk
2. inovativnost kulturnega projekta: od 20 do 100 točk
3. kvaliteta in zahtevnost predloženega projekta: od 10 do 150 točk.
Komisija pripravi seznam projektov in dejavnosti posebnega pomena. Sofinancirajo se projekti, ki so v postopku izbire ocenjeni oziroma vrednoteni višje. Za projekte oziroma dejavnosti, ki niso bili izbrani, komisija pripravi pisno utemeljitev.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-2/08
Sodražica, dne 12. decembra 2014
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.