Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22. 12. 2014

Kazalo

3819. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Sodražica, stran 10461.

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 2. redni seji dne 11. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Sodražica
1. člen
S tem odlokom se spremenita in dopolnita Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 74/09, z dne 25. 9. 2009) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 30/12, z dne 26. 4. 2012).
2. člen
V 5. členu se:
– izbriše zapis pod zaporedno številko 14,
– spremeni:
+----+-------+-------+---------+------------+--------+------+---+
| 19 | 852210| 852212| O 852211|Sv. družina | Z ČN | 473 | V |
+----+-------+-------+---------+------------+--------+------+---+
| 57 | 852650| 852652| O 352111|Lipovščica- |  O  |5.010 | V |
|  |    |    |     |Travna gora | 352141 |   |  |
+----+-------+-------+---------+------------+--------+------+---+
| 64 | 852720| 852721| O 352111|Male    |  O  |1.535 | V |
|  |    |    |     |Vinice-   | 852652 |   |  |
|  |    |    |     |Ravni Dol  |    |   |  |
+----+-------+-------+---------+------------+--------+------+---+
| 67 | 852890| 852891| O 852171|Jelovec-  | Z GC | 737 | V |
|  |    |    |     |Lačice   |    |   |  |
+----+-------+-------+---------+------------+--------+------+---+
– doda:
+----+-------+------+-------+---------+-------+-----+--+--------+
| 9.1| 852140|852142| C R1 |Cesta  | Z NH | 130 | V|    |
|  |    |   | 212 |center  |    |   | |    |
+----+-------+------+-------+---------+-------+-----+--+--------+
|15.1| 852180|852182|  O  |Hosta  | Z HŠ | 133 | V|    |
|  |    |   | 852181|     |  4A |   | |    |
+----+-------+------+-------+---------+-------+-----+--+--------+
|32.1| 852400|852402| C R1 |Podklanec| Z HS 4| 102 | V|    |
|  |    |   | 212 |Mlake  |    |   | |    |
+----+-------+------+-------+---------+-------+-----+--+--------+
|44.1| 852480|852483|  O  |Betonovo-|  O  |1.651| V|Loški  |
|  |    |   | 852481|Mali Log | 231011|   | |Potok  |
|  |    |   |    |     |    |   | |1.231 m |
+----+-------+------+-------+---------+-------+-----+--+--------+
|48.1| 852560|852564|  O  |Zapotok- |  O  | 68 | V|    |
|  |    |   | 352051|Debevec | 352051|   | |    |
+----+-------+------+-------+---------+-------+-----+--+--------+
|57.1| 852650|852653|  O  |Lipovšica| Z ZH | 180 | V|    |
|  |    |   | 352111|     |    |   | |    |
+----+-------+------+-------+---------+-------+-----+--+--------+
|63.1| 852710|852711| C R1 |Sušje-  |  O  | 165 | V|Ribnica |
|  |    |   | 212 |Male   | 352111|   | |2.174 m |
|  |    |   |    |Vinice  |    |   | |    |
+----+-------+------+-------+---------+-------+-----+--+--------+
| 76 | 852130|852133| C R1 |Pust   |  Z  | 51 | V|    |
|  |    |   | 212 |Sodražica| p377/2|   | |    |
+----+-------+------+-------+---------+-------+-----+--+--------+
– v zadnji vrstici »Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Sodražica znaša« »31.161 m (31,161 km).« nadomesti z »38.545 m (38,545 km).«.
4. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, številka 37162-3/2014-257(507), z dne 5. 11. 2014.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-20/08
Sodražica, dne 12. decembra 2014
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.