Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2014 z dne 29. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2014 z dne 29. 9. 2014

Kazalo

2920. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica, stran 7808.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 23. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/14) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 30. redni seji dne 17. 9. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica
1. člen
V 5. členu Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 52/14) se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Izpolnjevanje pogoja iz druge alineje prejšnjega odstavka se ugotavlja glede na čas izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2014
Sevnica, dne 17. septembra 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost