Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2014 z dne 5. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2014 z dne 5. 9. 2014

Kazalo

2765. Tehnični popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan«, stran 7415.

V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 49/14 z dne 30. 6. 2014, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi določil drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) ter sklepa občinskega sveta, ki ga je sprejel na 29. redni seji dne 26. 8. 2014 dajem
T E H N I Č N I P O P R A V E K
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan«
I.
V 4. členu Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan« se popravi besedilo: »Občinski podrobni prostorski načrt za gospodarsko tehnološko cono Škocjan« z besedilom »Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko tehnološki center Škocjan«.
Št. 3505-0003/2014
Škocjan, dne 26. avgusta 2014
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.