Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2014 z dne 5. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2014 z dne 5. 9. 2014

Kazalo

2745. Splošni akt o spremembah Splošnega akta o nalepki za prepoved dostavljanja v predalčnik, stran 7395.

Na podlagi četrtega odstavka 45. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10 in 40/14 – ZIN-B) izdaja direktor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije naslednji
S P L O Š N I A K T
o spremembah Splošnega akta o nalepki za prepoved dostavljanja v predalčnik
1. člen
V 2. členu Splošnega akta o nalepki za prepoved dostavljanja v predalčnik (Uradni list RS, št. 22/10) se v tretjem odstavku beseda »APEK« nadomesti z »AKOS«.
V četrtem odstavku se besedna zveza »Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije« nadomesti z »Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije«.
2. člen
V 3. členu se slika nalepke nadomesti z naslednjo sliko:
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedna zveza »Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije« nadomesti z »Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije«.
4. člen
V 5. členu se besedna zveza »Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije« nadomesti z »Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije«.
5. člen
(prehodna in končna določba)
Ne glede na določbe tega splošnega akta so veljavne tudi nalepke izdane v skladu s Splošnim aktom o nalepki za prepoved vročanja v predalčnik, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 22/10.
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-5/2014/8
Ljubljana, dne 2. septembra 2014
EVA 2014-2130-0042
Franc Dolenc l.r.
direktor

AAA Zlata odličnost