Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25. 7. 2014

Kazalo

2526. Uredba o določitvi parametrov horizontalne sestavine in gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema, imen teh sestavin in državne kartografske projekcije, stran 6532.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi parametrov horizontalne sestavine in gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema, imen teh sestavin in državne kartografske projekcije
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa parametre horizontalne sestavine in gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema, imena teh sestavin in državno kartografsko projekcijo.
2. člen
(parametri in ime horizontalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema)
(1) Parametre horizontalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema tvorijo:
– parametri evropskega terestričnega referenčnega sistema z epoho 1989,0 in
– koordinate 49 temeljnih državnih geodetskih točk, določene v epohi 1995,55.
(2) Ime (oznaka) horizontalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema (oznaka horizontalnega geodetskega datuma) je D96.
(3) Imena 49 temeljnih državnih geodetskih točk iz druge alinee prvega odstavka tega člena in njihove koordinate so v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
(parametri in ime gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema)
(1) Parametre gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema tvorijo:
– parametri mednarodne gravimetrične standardne mreže z imenom International Gravity Standardisation Network 1971 (v nadaljnjem besedilu: IGSN71),
– parametri referenčnega nivojskega elipsoida za določanje normalnega polja pospeška sile teže, ki je elipsoid GRS80 (geodetski referenčni sistem 1980) in
– težni pospeški 35 temeljnih gravimetričnih točk, določeni v epohi 2006.
(2) Ime (oznaka) gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema (oznaka gravimetričnega geodetskega datuma) je GD06.
(3) Imena 35 temeljnih gravimetričnih točk iz tretje alinee prvega odstavka tega člena in vrednosti težnih pospeškov, ki so določene v IGSN71, so v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen
(državna kartografska projekcija)
(1) Državna kartografska projekcija je prečna Mercatorjeva projekcija, ki jo določa:
– rotacijski elipsoid GRS80,
– izhodiščni vzporednik: 0º,
– srednji poldnevnik projekcije: 15º,
– pomik proti severu: – 5 000 000 m,
– pomik proti vzhodu: 500 000 m,
– modul projekcije: 0,9999.
(2) Oznaka državne kartografske projekcije je TM.
5. člen
(državni ravninski koordinatni sistem)
(1) Državni ravninski koordinatni sistem določata:
– horizontalna sestavina državnega koordinatnega sistema iz 2. člena te uredbe in
– državna kartografska projekcija iz prejšnjega člena.
(2) Oznaka državnega ravninskega koordinatnega sistema je D96/TM.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-26/2014
Ljubljana, dne 24. julija 2014
EVA 2014-2430-0063
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti