Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2076. Zakon o dopolnitvi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1A), stran 5554.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1A)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. junija 2014.
Št. 003-02-6/2014-16
Ljubljana, dne 30. junija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O POGOJIH KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE ENERGETSKEGA POTENCIALA SPODNJE SAVE (ZPKEPS-1A)
1. člen
V Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11 in 25/14 – ZSDH-1) se za 17. členom doda novi 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena se v primeru, da do 31. 12. 2015 ne bodo zagotovljena zadostna sredstva za financiranje infrastrukturnih objektov iz 6. točke 2. člena zakona pri izgradnji HE na Spodnji Savi, ki se bodo v skladu z določbami zakona financirali iz Sklada za podnebne spremembe, morebitna manjkajoča sredstva zagotovijo iz Sklada za vode ali iz drugih proračunskih virov.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-05/14-12/16
Ljubljana, dne 20. junija 2014
EPA 2020-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti