Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2162. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica, stran 5722.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 17/00, 11/01, in Uradni vestnik Gorenjske, št. 13/02 in Uradni list RS, št. 89/07) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13) je Občinski svet Občine Žirovnica na 25. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 14/14) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec v roku enega leta po uveljavitvi odloka pripravi pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda, ki ga sprejme Občinski svet Občine Žirovnica.«
2. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0032/2013
Žirovnica, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost