Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014

Kazalo

1967. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, stran 5304.

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 101/09 z dne 10. 12. 2009, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10) dajem naslednji
T E H N I Č N I P O P R A V E K
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto
a) V grafičnem prikazu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji) se v Izvedenem delu v poglavju »3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000)« na listu zap. št. 07 (G22-25) grafični zaris popravi tako:
– da se spremeni prikazana meja občine tako, da se nepremičnina – zemljišče parc. št. 2618, 1454 – k.o. Daljnji Vrh v celoti vključi v območje mestne občine Novo mesto in
– da se na nepremičnin – zemljišču parc. št. 2618, k.o. 1454 – Daljnji Vrh določi podrobnejša namenska raba povzeta po namenski rabi določeni v prostorskih sestavinah planskih aktov Mestne občine Novo mesto, veljavnih do uveljavitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09), in sicer del območij gozdov kot podrobnejša namenska raba gozd gospodarskega pomena z oznako Gg in del območja za promet in zveze kot podrobnejša namenska raba površine železnic z oznako PŽ.
b) V grafičnem prikazu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se v Izvedenem delu v poglavju »4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000)« na listu zap. št. 07 (G22-25) grafični zaris popravi tako:
– da se spremeni prikazana meja občine tako, da se nepremičnina – zemljišče parc. št. 2618, k.o. 1454 – Daljnji Vrh v celoti vključi v območje mestne občine Novo mesto in
– da se prikazana linija poteka obstoječe železnice, ki poteka po nepremičnini – zemljišču parc. št. 2605, k.o. 1454 – Daljni Vrh podaljša preko nepremičnine – zemljišča parc. št. 2618, k.o. 1454-Daljnji vrh do meje med Občino Mirna Peč in Mestno občino Novo mesto.
Št. 350-22/2014-3
Novo mesto, dne 19. junija 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti